Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Świadczenia Wychowawcze

Czcionka:

RODZINA 500 +

 

„Rodzina 500 +” to nowe świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługujące rodzinom wychowującym dzieci (zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Dz.U. z 2016 r. poz. 195).

Program „Rodzina 500 +” dla mieszkańców Gminy Gniewino realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie.

 

 1. Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?
 • rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dzieci do 18. roku życia;
 • świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców;
 • w przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek i otrzymają wsparcie z uwzględnieniem okresu, w którym faktycznie sprawują opiekę.
 1. Kryterium dochodowe
 • rodzina z jednym dzieckiem otrzyma 500 zł jeśli jej dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł, w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1200 zł;
 • rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko bez względu na uzyskany dochód.
 1. Co należy zrobić aby otrzymać świadczenie wychowawcze?
 • złożyć wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze;
 • w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko należy załączyć dokumenty potwierdzające dochody rodziny. W zależności od sposobu rozliczenia – załącznik nr 2,3 lub 4 do rozporządzenia (Dz.U. 2016, poz. 214);
 • gdy rodzina ubiega się o 500 złotych na drugie i kolejne dziecko, nie ma konieczności dołączania zaświadczenia o dochodach;
 • w przypadku cudzoziemców lub osób mających zameldowanie poza Sopotem, należy dołączyć odpowiednio kserokopię karty stałego pobytu, potwierdzenie zameldowania tymczasowego lub zamieszkania w Sopocie.
 1. Jak i gdzie złożyć wniosek?
 • drogą elektroniczną:
  1. za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez ZUS, www.zus.pl;
  2. poprzez banki krajowe świadczące usługi drogą elektroniczną (informacje na stronie www.mrpips.gov.pl);
  3. za pośrednictwem Platformy Emp@tia, www.empatia.mrpips.gov.pl – wymagany bezpieczny kwalifikowany podpis lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Informacje o tym, jak uzyskać tzw. profil zaufany można znaleźć pod adresem www.epuap.gov.pl.
 • osobiście
  1. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Gniewinie, ul. Pomorska 40/1,84-250 Gniewino, od poniedziałku do piątku w godz. Od 7.30 do 15.30,  tel. 58 738 67 01.
 1. Kiedy można złożyć wniosek?
 • Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r.
 • Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy (od 01.04 do 01.07.2016 r.), rodzice otrzymają wyrównanie za cały okres od 1 kwietnia. Złożony wniosek uprawniać będzie do otrzymywania świadczenia wychowawczego do 30 września 2017 r.
 •  Następny okres przyjmowania wniosków rozpocznie się  1 sierpnia 2017 r.

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny