Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Świadczenia Wychowawcze

Czcionka:

Program "Rodzina 500+" od 1 lipca 2019 - bez kryterium dochodowego.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

ŚWIADCZENIE „DOBRY START”

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „DOBRY START” można składać:

-  od 1 lipca drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez, PUE ZUS i bankowość elektroniczną,

- od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową) w siedzibie tut. Ośrodka

Wniosek należy złożyć do 30 listopada. Po tym terminie złożone wnioski pozostaną nierozpatrzone.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż  30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach maksymalny czas na rozpatrzenie wniosku to 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać:

- od 1 lipca drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez PUE ZUS i bankowość elektroniczną,

-  od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową) w siedzibie tut. Ośrodka

 

W związku ze zmianą ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci od 01 lipca 2019r., która znosi obowiązek spełnienia kryterium dochodowego na pierwsze dziecko rodzice, którzy nie pobierają świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko aby uzyskać prawo do świadczenia od m-ca lipiec 2019r. powinni złożyć wniosek na dziecko „pierwsze” (jeżeli na dzień 01-07-2019 nie mają ustalonego takiego prawa) w okresie od 01-07-2019 do 30-09-2019r.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie lipiec – sierpień 2019 wypłata świadczenia wraz z wyrównaniem  nastąpi najpóźniej do 31 października

Jeżeli wniosek zostanie złożony w m-cu wrzesień 2019 wypłata świadczenia wraz z wyrównaniem nastąpi najpóźniej do 30 listopada 2019r.

Złożenie wniosku w październiku 2019 oznacza, że świadczenie z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 grudnia 2019r.

Złożenie wniosku w listopadzie 2019r. oznacza, że świadczenie , z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 stycznia 2020r.

Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019r. do 31 stycznia  2020r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku,

 

 

 

RODZINA 500 +

 

„Rodzina 500 +” to nowe świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługujące rodzinom wychowującym dzieci (zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Dz.U. z 2016 r. poz. 195).

Program „Rodzina 500 +” dla mieszkańców Gminy Gniewino realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewinie.

 

 1. Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?
 • rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dzieci do 18. roku życia;
 • świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców;
 • w przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek i otrzymają wsparcie z uwzględnieniem okresu, w którym faktycznie sprawują opiekę.
 1. Kryterium dochodowe
 • rodzina z jednym dzieckiem otrzyma 500 zł jeśli jej dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł, w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1200 zł;
 • rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko bez względu na uzyskany dochód.
 1. Co należy zrobić aby otrzymać świadczenie wychowawcze?
 • złożyć wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze;
 • w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko należy załączyć dokumenty potwierdzające dochody rodziny. W zależności od sposobu rozliczenia – załącznik nr 2,3 lub 4 do rozporządzenia (Dz.U. 2016, poz. 214);
 • gdy rodzina ubiega się o 500 złotych na drugie i kolejne dziecko, nie ma konieczności dołączania zaświadczenia o dochodach;
 • w przypadku cudzoziemców lub osób mających zameldowanie poza Sopotem, należy dołączyć odpowiednio kserokopię karty stałego pobytu, potwierdzenie zameldowania tymczasowego lub zamieszkania w Sopocie.
 1. Jak i gdzie złożyć wniosek?
 • drogą elektroniczną:
  1. za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez ZUS, www.zus.pl;
  2. poprzez banki krajowe świadczące usługi drogą elektroniczną (informacje na stronie www.mrpips.gov.pl);
  3. za pośrednictwem Platformy Emp@tia, www.empatia.mrpips.gov.pl – wymagany bezpieczny kwalifikowany podpis lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP. Informacje o tym, jak uzyskać tzw. profil zaufany można znaleźć pod adresem www.epuap.gov.pl.
 • osobiście
  1. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Gniewinie, ul. Pomorska 40/1,84-250 Gniewino, od poniedziałku do piątku w godz. Od 7.30 do 15.30,  tel. 58 738 67 01.
 1. Kiedy można złożyć wniosek?
 • Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r.
 • Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy (od 01.04 do 01.07.2016 r.), rodzice otrzymają wyrównanie za cały okres od 1 kwietnia. Złożony wniosek uprawniać będzie do otrzymywania świadczenia wychowawczego do 30 września 2017 r.
 •  Następny okres przyjmowania wniosków rozpocznie się  1 sierpnia 2017 r.

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Listopad 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny